ROBOTİK ÇALIŞMALAR

AKINSOFT’un Tarım Robotu AS-PNCR-2


Model : Tarım Robotu Projesi 2. Prototip
Proje Başlangıç Tarihi : 02.06.2011
Proje Bitiş Tarihi : 11.06.2012
Üretim Adet : 1 Adet
Ağırlık : 280 kg
Yükseklik : 87 cm
Genişlik : 100 cm
Uzunluk : 175 cm
Hız : 2.8 km/h
Pil : Kurşun Asit (kuru akü) 36v
Pil Süresi : 10 saat
Yapısı : Elektromekanik tahrik ve ekim mekanizması DC Motor
Kabiliyeti : Otonom Pancar Ekimi
Kullanım Alanı : Robotik Tarım

 
   30 Mayıs 2011 tarihinde duyurulan, AKINSOFT Robotik Departmanı tarafından tasarlanıp, üretilen ilk robotik sistem olan PNCR-1'in devam eden AR-GE faaliyetleri, başarı ile sonuçlandı ve tarım robotu prototipi PNCR-2, AKINSOFT ve Dünya tarihindeki yerini aldı.
   Pancar bitkisinin ekimi diğer pek çok üründe olduğu gibi özel şartlara dayalı, özen gösterilmesi gereken bir işlemdir. Çize arası mesafe, ekilen tohumlar arası mesafe, tohumların ekildiği derinlik gibi pek çok parametre yüksek hassasiyetle ayarlanmalıdır. Bunların yanında araziden maksimum verimin alınabilmesi için 2 boyutlu tarla alanının optimum şekilde çizelere ayrılması ve ekimin doğrusal yapılması gerekir. Doğrusal veya diğer adıyla muntazam ekim yapılması şarttır. Çünkü ekimin ardından yapılacak olan sulama sisteminin döşenmesi ya da çapa, ilaçlama ve söküm mekanizmalarının ekime zarar vermeden çalışabilmesi yüksek önem taşımaktadır. PNCR prototipleri, bu kural ve durumlara uyarak, insan hatası faktörünü devre dışı bırakan, arazi verimini en üst noktaya taşıyan robotik sistemlerdir.
   Yukarıda bahsi geçen şartları laboratuvar ortamında gerçekleştiren ve deneylerle kararlılığı ispatlanan PNCR-1'in üzerine, gerçek arazi şartlarına uygun hale getirilerek, gerekli algoritmaların (kontrol sistemlerinin) devreye alınması ile daha uzman bir sistem haline gelen PNCR projesi, PNCR-2 adıyla tamamlanmıştır. Yoğun bir çalışma sürecinin sonunda elektronik ve mekanik yapı yenilenmiş, üzerinde bulunan bataryalar daha verimli kullanılarak hem mobilite artırılmış hem de sistemin güneş enerjisi ile çalışabilmesi yani arazi üzerinde kendi enerjisini üretebilmesi için gereken şartlar sağlanmıştır.
   Ekim ünitesi Robotik Departmanı laboratuvarları dışında, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında da teste tabi tutulmuş, sistemin geleneksel mekanik sistemlere göre çok küçük boyutlu ve çok daha düşük güçlere ihtiyaç duyduğu halde yüksek doğruluk ile ekim yapabildiği ispatlanmıştır. Ardından Konya–İstanbul yolu üzeri Çaltı Köyü'nde gerçek arazi şartlarında geleneksel yöntemlere bağlı kalınarak hazırlanan tarlada ekim işlemi gerçekleştirilmiş ve sistemin kontrol altyapısı kalibre edilmiştir.